תמונה חלקית מהריצה. השוואת דפקים שנמדדו בגרמין 225 ופניקס 3

כמעט 4 שעות ביליתי בחורשן כולל התברברות בדרך. השעונים עבדו כל הזמן כולל בצילומים. 
למרות השוני, בשני השעונים התקבל דופק ממוצע של 137 פעימות בדקה (מרשים).

 שימו לב: דופק – ציר אנכי, זמן – ציר אופקי.
אני אפרסם השוואה כללית (סרטון) בפוסט נפרד.

תמונה חלקית מהריצה. השוואת דפקים שנמדדו בגרמין 225 ופניקס 3

כתיבת תגובה