Coros Vertix 2.14.0
אילו פיצ'רים נוספו

הסרטון מכיל הסבר לפיצ’רים הבאים:

– התראות תזונה בפעילות רכיבה. ההתראה קיימת לריצה מהגרסה הקודמת.

– בסיכום פעילות התווספו גרפים של המסלול, דופק, קצב וטיפוס.

– וידג’ט זריחה ושקיעה.


המצפן:

Coros Vertixמפרטי שעוני Corosכלל מפרטי השעונים

Coros Vertix 2.14.0 RN

 

כתיבת תגובה