Garmin Instinct – פתיחת הערכה והגדרה ראשונית

פתיחת הערכה והגדרה ראשונית

בואו נראה מה כוללת הערכה ונגדיר את הפרמטרים הנדרשים.

המצפן:

Garmin Instinctמוצרי Garminמפרט שעוני Garminכלל מפרטי השעונים

המשך…

להמשך קריאהGarmin Instinct – פתיחת הערכה והגדרה ראשונית

סוף התוכן

הגעת לקצה; איו יותר פוסטים.